PREVOĐENJE

Sektor za stručne prevode škole ELI nudi vam, kao pravnom ili fizičkom licu, mogućnost pisanog i usmenog prevođenja, uključujući i overu prevoda. Naš tim stručnjaka sastoji se od iskusnih ovlašćenih sudskih prevodilaca i tumača, koji imaju višegodišnje iskustvo u pružanju sudski overenih prevodilačkih usluga. Overa sudskog tumača podrazumeva pravno validne prevode dokumenata. Svojim pečatom sudski tumač (ovlašćen od strane Ministarstva Pravde Republike Srbije) garantuje da je prevedeni dokument po sadržaju istovetan sa originalom. U slučaju prevoda uz overu, potrebno je dostaviti original dokument na uvid.

Sve navedene poslove obavljaju kvalifikovani i iskusni stručni prevodioci i sudski tumači.
Svi vidovi prevođenja odnose se na prevod sa srpskog na nemački ili engleski jezik, kao i sa nemačkog ili engleskog jezika na srpski.

Dakle, pored pisanog prevođenja, ELI škola obezbeđuje i simultano prevođenje međunarodnih konferencija, seminara, prezentacija, kao i konsekutivno prevođenje poslovnih sastanaka, pregovora, i sl. Vrši stručne prevode iz različitih oblasti, uključujući, pored ostalog, pravo (prevođenje zakona i propisa), ekonomiju, bankarstvo, politiku, sociologiju, mašinstvo, elektrotehniku (prevođenje tehničkih specifikacija, uputstava za upotrebu, i sl.), arhitekturu i građevinarstvo (prevođenje tenderske dokumentacije i kompletnih projekata), medicinu (naučne studije), informatiku, itd.

Visok kvalitet usluge, poverljivost informacija i povoljni uslovi plaćanja zagarantovani su svim klijentima.