PLACEMENT TEST

 

U okviru naše škole organizuju se jezičke obuke, od početnog A1 do najnaprednijeg C2 nivoa, prema standardima Saveta Evrope. Naša metodologija učenja stranih jezika bazirana je na preporukama Zajedničkog evropskog okvira za učenje i podučavanje stranih jezika Saveta Evrope.

Prilikom upisa na kurs, ukoliko polaznik ima predzanje stranog jezika, koji želi da nastavi da izučava, u prostorijama naše škole radi se ‘placement test’. To je test za utvrđivanje postojećeg nivoa znanja jezika, kako bi se najpreciznije odredio nivo kursa koji bi polaznik trebalo da pohađa.

Pre dolaska u prostorije naše škole, možete svoje znanje da proverite i polaganjem testa, koji je na zvaničnoj stranici Univerziteta u Kembridžu, http://www.cambridgeesol.org/test-your-english/index.php/

Polaznici koji ne poseduju prethodno znanje jezika, koji žele da uče, započinju pohađanje nastave na nivou A1. 

Takodje se u okviru škole organizuje priprema za IELTS i TEOFL.