KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA OMLADINU

U okiru kurseva engleskog jezika, koje nudimo za omladinu, posebno izdvajamo pripremne kurseve za polaganje međunarodno priznatih ispita. Nudimo izvrsnu pripremu za polaganje, koje je moguće obaviti u okviru Britanskog Saveta u Beogradu i nakon čega se dobija sertifikat o znanju engleskog jezika, koji izdaje Kembridž ESOL (English for Speakers of Other Languages ).

Potreba za dobijanjem ovih međunarodno priznatih sertifikata je sve veća, jer su dobijene diplome neophodne radi daljih studija u inostranstvu, napredovanja u profesionalnoj karijeri ili rada u inostranstvu, kao verodostojna provera nivoa znanja engleskog jezika

 

Zašto izabrati Cambridge English: First (FCE)?

First Certificate in English (FCE) je viši srednji nivo Kembridž ispita iz engleskog jezika. Na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku B2. Posedovanje ovog sertifikata potvrđuje da kandidat ima dovoljno jezičkog znanja da može samostalno da se snalazi u zemljama engleskog govornog područja. Na tom nivou poznavanja jezika, moguće je razumeti glavne ideje nekog kompleksnog pisanog teksta, voditi konverzaciju na mnogo tema, izražavati svoje stavove i argumentovati ih. Kandidat je u stanju da u pisanoj formi izrazi jasno i sa puno detalja svoje mišljenje i obrazloži ga iz različitih uglova posmatranja problema. 

Ovaj sertifikat je prihvaćen kao dovoljna potvrda znanja za zaposlenje i neke studije širom sveta. Priznaje ga na hiljade poslodavaca, poput American Express, Agfa-Gevaert GmbH, Siemens AG and Procter & GambleHewlett-Packard (HP), KPMG, IBM, Sony, Bosch, DHL, Credit Suisse, Motorola, Siemens AG, kao i ogroman broj obrazovnih institucija. Predstavlja najvredniji dokaz znanja engleskog jezika, kao i svaki Kembridžov ispit. Moguće ga je polagati u preko 1,000 centara u svetu i rezultati su dostupni nakon dve nedelje od datuma polaganja.

Format ispita

Ispit se sastoji iz 5 delova: Čitanje (Reading), Pisanje (Writing), Engleski u praksi (Use of English), Slušanje (Listening) i Govor (Speaking).

  • Sekcija Čitanje sastoji se iz 3 dela, 30 pitanja, dozvoljeno vreme je 1h i meri razumevanje širokog raspona tekstova, kao što su novinski članci, časopisi, izuzev usko stručnih radova.
  • Deo Pisanje traje 1h i 20 min., sastoji se iz 2 dela i zahteva od kandidata vešto pisanje dve forme: pisma/izveštaja i kratkih priča.
  • Deo Engleski u praksi traje 45 min., sastoji se iz 4 dela ili 42 pitanja. Meri kandidatovo poznavanje gramatike i „baratanje” određenim vokabularom.
  • Deo Slušanje traje 40 min. Sadrži 4 dela ili 30 pitanja i zahteva od kandidata razumevanje širokog raspona govornog materijala, poput televizijskog programa, svakodnevne komunikacije, predavanja.
  • I na kraju, deo Govor, traje 14 min., sastoji se iz 4 dela i procenjuje se sposobnost interakcije i izražavanja u različitim situacijama: u razgovoru sa ispitivačem, drugim kandidatima i samostalnom govoru.

Ocene na svakom delu testa predstavljaju 20% ukupnog rezultata, koji je moguće postići na testu.

U našoj školi English Language Institute moguće je prijaviti se za pripremnu nastavu u svakom trenutku i priključiti se postojećim grupama. Kurs pripreme traje 10 nedelja. Nastava se odvija u malim grupama; dva puta nedeljno po dvočas. 

 

Zašto izabrati Cambridge English: Advanced (CAE)?

Zato što uspešno polaganje CAE (Certificate of Advanced English) testa predstavlja dokaz visokog stepena znanja engleskog jezika, koji priznaje više od 3,000 obrazovnih institucija, vladinih organizacija i kompanija. CAE  je prvi od dva najviša nivoa Kembridž ispita iz engleskog jezika. Na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C1. Omogućava kandidatima, koji su položili ispit, da studiraju na engleskom, da apliciraju za dobijanje viza za Veliku Britaniju i Australiju,  dokazuje posedovanje jezičkih veština koje su neophodne za ostvarivanje akademskog i profesionalnog uspeha. Moguće ga je polagati u 1,300 centara u 113 država sveta,  uključujući i Britanski savet u Srbiji.

CAE sertifikat je dokaz da je kandidat osposobljen da prati sve akademske kurseve na univerzitetskom nivou, da uspešno komunicira u zahtevnim situacijama na poslu i na studijama (aktivno učestvuje na radnim sastancima ili akademskim predavanjima i seminarima).

Format ispita

Celokupan test sadrži 5 delova: Čitanje (Reading) – 1h i 15 min., Pisanje (Writing) – 1h i 30 min., Engleski u praksi (Use of English) – 1h, Slušanje (Listening) – 45 min. i Govor (Speaking) – 15 min.

  • Deo Čitanje sadrži 4 dela ili 34 pitanja i meri kandidatovu sposobnost da razume i „barata” sadržajem različitih vrsta tekstova: magazini, novine, romani.
  • U delu Pisanje očekuje se da je kandidat vičan pisanju članaka, eseja, pisama, ponuda, izveštaja.
  • U delu Engleski u praksi meri se poznavanje gramatike i sposobnost korišćenja određenog vokabulara. Sastoji se iz 5 delova ili 50 pitanja.
  • U delu, pod nazivom Slušanje, testira se sposobnost razumevanja govornog materijala putem 30 pitanja. Taj govorni materijal obuhvata intervjue, sadržaj sa radia i televizije, predavanja i prezentacije sa skupova i seminara, i svakodnevnu konverzaciju.
  • I u poslednjem odeljku testa – Govor, testira se govorna veština kandidata, diskusija na apstraktne teme uz upotrebu velikog broja izraza, kojim se iskazuju nijanse značenja i mišljenja.

Maksimalna ocena svakog dela testa predstavlja 20% ukupnog broja poena, koji je moguće ostvariti na CAE testu.

Svi kandidati koji uspešno polože CAE ispit i uz to poseduju odgovarajuću stručnu spremu, o čemu odlučuje Ministrastvo prosvete Republike Srbije, imaju mogućnost da predaju u nižim razredima osnovnih škola. O tome možete više saznati na sajtu Britanskog saveta u Beogradu.

U našoj školi English Language Institute moguće je prijaviti se za pripremnu nastavu u svakom trenutku i priključiti se postojećim grupama. Kurs pripreme traje 10 nedelja. Nastava se odvija u malim grupama; dva puta nedeljno po dvočas.

U školi se organizuju i posebni kursevi za odrasle, više o tome pročitajte ovde.

Za sva dodatna pitanja i prijavljivanje za kurseve, možete nas kontaktirati putem slanja poruke na naše mejl adrese ili pozivanjem brojeva telefona, koji su istaknuti u rubrici Kontakti