KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA ODRASLE

Programi za odrasle se baziraju na poznatim i priznatim metodama svetski poznatih izdavača kao što su Oxford University Press, Pearson Longman i MacMillan. Udžbenici obrađuju zanimljive teme i čine  da učenje ne deluje kao težak posao, već motivišu i podstiču na razmišljanje i na taj način dodatno olakšavaju savlađivanje novog jezika.

Čitav kurs je podeljen na šest nivoa od A1 do C2 (BeginnerElementaryPre-intermediateIntermediateUpper-intermediate i Advanced), a svaki nivo na dva dela u trajanju od po tri meseca. Svaki udžbenik je podeljen na module koji obuhvataju jednu jezičku celinu u kojoj se obrađuju rezličiti aspekti jezika, koji omogućavaju ujednačen razvoj najbitnijih jezičkih veština, kao što su govor, slušanje, čitanje i pisanje. Na kraju svakog modula polaznici rade test, koji će im pokazati koliko su dobro savladali gradivo tog nivoa. Takođe, na kraju svakog tromesečja sledi završni test, koji obuhvata gradivo obrađeno od početka tog dela.

Uz svaki udžbenik polaznici dobijaju i radnu svesku sa vežbanjima za gramatiku i vokabular, CD-om za vežbe slušanja i tekstovima koji su usklađeni sa jezičkim celinama, koje su obrađene u udžbeniku. Pored ovoga, prisutna je i značajna on-line podrška sa zanimljivim vežbanjima na sajtu izdavača za svaki aspekt pojedinačno. Takođe, u slučaju potrebe, predavačima je na raspolaganju i dodatni materijal za vežbanje.

Grupe su sačinjene od malog broja polaznika (3-8) i svaki čas traje do 90 minuta, što omogućava više nego dovoljno vremena da svaki polaznik dobije potrebnu pažnju i savlada predviđene sadržaje. Časovi se održavaju dva puta nedeljno.

U našim prostorijama možete obaviti besplatno testiranje, koje će vam dati realnu sliku vašeg znanja i omogućiti vam da odaberete najprikladniji nivo, koji bi vam omogućio optimalno napredovanje.

Beginner (Početni 1) nivo namenjen je onim polaznicima koji nemaju nikakvo predznanje i tokom kojeg se polaznici upoznaju sa osnovnim načelima gramatike i samostalnog formiranja rečenica na stranom jeziku, kao i sa osnovnim rečima (oko 1000 najučestalijih) i frazama.

Elementary nivo (Početni 2) je za one koji imaju skromno predznanje nedovoljno za dobro razumevanje i učestvovanje u razgovoru na stranom jeziku. Posle ovog nivoa polaznici mogu da se snađu u svakodnevnim situacijama, kao što su putovanja, kupovina, posete lekaru, itd.

Pre-intermediate nivo (Srednji 1) pomaže onima koji imaju određeno znanje engleskog jezika da to znanje iskoriste u svrhu komunikacije, ali i da ga prodube i unaprede. Gramatika koja se obrađuje je višeg nivoa i omogućava napredniju komunikaciju.

Intermediate nivo (Srednji 2) sadrži naprednije teme i jezičke i gramatičke konstrukcije i obrađuje ličnije aspekte jezika ohrabrujući polaznika da svoje znanje i praktičnu upotrebu jezika prilagođava svojim stavovima i potrebama. Ovde se polaznici ohrabruju da argumentovano inose svoja mišljenja i učestvuju u debatama na stranom jeziku.

Upper-intermediate nivo (Viši 1) je za polaznike, koji već imaju razvijenu praktičnu upotrebu jezika i koji žele da unaprede svoje znanje i eliminišu greške svojstvene ljudima koji govore strani jezik. Teme koje se obrađuju su naprednije i više pažnje se obraća na proširivanje vokabulara, kao i na usvajanje novih gramatičkih konstrukcija, koje polaznicima omogućavaju naprediju upotrebu jezika.

Advanced nivo (Viši 2) namenjen je isključivo polaznicima koji se služe stranim jezikom na visokom nivou i imaju iskustva u raznim vidovima komunikacije. Teme koje se obrađuju su akademske prirode i radi se na eliminisanju i najsitnijih grešaka u svim aspektima komunikacije, kao i na produbljivanju razumevanja raznih gramatičkih konstrukcija.

Takođe, postoji i mogućnost individualnih časova za polaznike kojima su potrebni ubrzani kursevi, ili kursevi u kojima bi se zadovoljile posebne potrebe za čije bi zadovoljavanje polazniku trebalo više vremena kroz standardne kurseve. Prisutni su i programi za preduzeća, koji su usklađeni sa potrebama radnika tog preduzeća i nivoima njihovog znanja.

Za dodatne informacije i prijavljivanje za kurseve, kontaktirajte nas putem mejla ili pozivom na brojeve telefona, koji su istaknuti u rubrici Kontakti.