KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA DECU

Engleski za predškolski uzrast

Učimo kroz igru!

Naša škola engleskog jezika ELI posebnu pažnju posvećuje predškolskom uzrastu polazeći od poznate činjenice da se jezik najlakše i najuspešnije usvaja upravo u ovom uzrastu. Samim tim, nastava je prilagođena potrebama i interesovanjima naših malih polaznika. Predškolci engleski jezik uče kroz igru, muziku, glumu, crtanje i naravno svakodnevnu komunikaciju. Kroz igru se deca motivišu da zavole i usvoje jezik bez napora. U našoj školi nastava za decu počinje u provoj nedelji septembra, a završava se u poslednjoj nedelji juna. Nastava se organizuje dva puta nedeljno, po jedan čas. Trajanje časa za najmlađe je 40 minuta. Nastava se moze održavati u toku celog dana ili u večernjim časovima. Predškolci su uzrasno podeljeni u tri grupe: od 3 do 4, od 5 do 6 i od 6 do 7 godina. Predavači koriste maštovite udžbenike, slikovnice i kasete Oxford i Cambridge izdavačkih kuća. Deca uče i mnogo pesmica, recitacija, obrađuju se bajke i priče, koriste se kvizovi i ukrštenice da bi deca na zanimljiv način naučila nove pojmove. Inovativan pristup i najlepši način da Vaši mališani počnu sa zadovoljstvom da uče engleski jezik! U našoj školi engleskog jezika ELI vaše dete može da stekne izuzetno dobru osnovu za dalje učenje engleskog jezika. Zato, učimo kroz igru!

Engleski za osnovce

Ne dozvolite da Vaše dete izgubi korak sa svojim vršnjacima. Značaj ranog učenja stranog jezika je naučno dokazan. Današnji osnovci će uskoro učestvovati u trci za upis na fakultet i posao, a prednost će imati oni koji budu bolje znali engleski jezik. Mnogi roditelji su shvatili da nastava engleskog jezika u osnovnim školama često nije dovoljna. Istraživanja pokazuju da je rad u malim grupama najbolji, jer motiviše dete da usvaja znanje sa zadovoljstvom. Upišite svoje dete na vreme i obezbedite mu bolje šanse za uspeh u ovoj trci!

U našoj školi nastava za osnovce počinje u prvoj nedelji septembra, a završava se u poslednjoj nedelji juna. Nastava se organizuje dva puta nedeljno, po jedan čas. Trajanje časa je 55 minuta. Nastava se može održavati u toku celog dana ili u večernjim časovima, po dogovoru. Osnovci se dele u grupe po razredima: 1. razred, 2. i 3. razred, 4. i 5. razred, 6. i 7. razred, 8. razred. Sa osnovcima se radi po najsavremenijim programima i udžbenicima (Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson Longman). Naši predavači godinama uspešno prenose stečena znanja i iskustva, kombinujući savremene i dinamične pedagoške metode.

Sistem učenja naše škole engleskog jezika ELI za osnovce je praktična, svakodnevna upotreba engleskog jezika i vežbanje svih jezičkih veština: slušanje, čitanje, pisanje i konverzacija. U zavisnosti od nivoa učenja koriste se različite aktivnosti i igre (jezičke igre, audio-vizuelna pomagala, razni projekti), koje održavaju pažnju učenika tokom celog časa. Kroz različite projekte deca shvataju da učenje engleskog jezika nije samo odrađivanje vežbi iz radne sveske. Projekti razvijaju kreativnost kod dece kroz crtanje, glumu i prezentacije. U ponudi naše škole je i mogućnost da deca polažu neke od Kembridžovih ispita, koji su prilagođeni njihovom uzrastu i dostignutom nivou znanja engleskog jezika.

Young Learners English (YLE) je serija zabavnih, motivišućih testova engleskog jezika specijalno dizajniranih za najmlađe. Svi Kembridžovi testovi, pa i ovi, pravljeni su u skadu sa Zajedničkim okvirom za jezike Saveta Evrope (Common European Framework of Reference (CEFR)).

To su testovi kojima se meri ovladavanje veštinama slušanja, govora, čitanja i pisanja engleskog jezika kod dece uzrasta između 7 i 12 god. Testovi su kreirani tako da čine učenje zabavnim i da istovremeno podstiču dalje učenje i napredak kod dece. Podstiče se usvajanje novih znanja i razvoj postojećih jezičkih veština, kao i samopouzdanje kod dece. U testove za najmlađe ubrajaju se prema nivoima: Starters, Movers i Flyers . Ovi sertifikati na bazičnom nivou učenja jezika mogu biti dobar početak za vaše dete na putu ka višim nivoima znanja jezika i otvaraju mu put za sticanje kvalifikacija, koje će mu biti potrebne za budući posao ili studije.

Koje su sve koristi za vaše dete?

  • Odličan način da se stimuliše dalje učenje jezika
  • Pruža odličnu osnovu detetu u učenju međunarodnog engleskog
  • Dobra priprema za više nivoe Kembridžovih ispita iz engleskog jezika
  • Dobijanje sertifikata kojim se potvrđuje visoko postignuće i nagrađuje trud i sposobnost deteta
  • Provera znanja dece, odnosno, testiranje obavlja se u našim prostorijama, u učionicama ELI škole, u kojima dete inače boravi tokom nastave (u poznatoj i prijatnoj sredini), što znatno olakšava polaganje i omogućava postizanje boljih rezultata.

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje za kurseve, kontaktirajte našu školu putem mejla ili pozivom na brojeve telefona, koji su istaknuti u rubrici Kontakti.