TOEFL priprema za polaganje Beograd

Šta je TOEFL?

TOEFL (engl. Test Of English as a Foreign Language, ”test engleskog kao stranog jezika”) je standardizovani ispit, kojim se proverava i ocenjuje nivo znanja engleskog jezika kod stranih studenata, onih kojima engleski nije maternji jezik. TOEFL razvija i sprovodi nezavisna organizacija ETS (Educational Testing Service, ”Služba za obrazovno ispitivanje”). Više od 27 miliona ljudi šitom sveta je do sada polagalo TOEFL ispit kako bi dokazalo svoj visok nivo znanja engleskog jezika. Taj nivo znanja je u rasponu između srednjeg i naprednog. Više od 8,500 koledža, agencija i drugih organizacija u preko 130 zemalja, uključujući Australiju, Kanadu, Veliku Britaniju i SAD, priznaje rezultate ovog ispita kao verodostojan pokazatelj znanja jezika. IELTS je nešto drugo i detaljnije možete pročitati ovde.

Većina centara za polaganje testova sada koristi novu verziju TOEFL ispita, koji se polaže putem Interneta – the Internet Based TOEFL (iBT).

I dalje postoje dva načina polaganja ovog ispita:

  • TOEFL koji se polaže putem Interneta – the Internet Based TOEFL (iBT)
  • TOEFL koji se polaže  u pisanoj formi, na papiru – Paper-based test (PBT)

Nova generacija TOEFL iBT uvedena je tokom 2005. godine. Taj novi test se polaže u Beogradu od maja 2006. godine. Stari kompjuterski i papirni testovi se ne polažu više u Srbiji, jer je uvedeno polaganje nove verzije testa.

Test ispituje sve četiri jezičke veštine potrebne za efektnu komunikaciju: govor, slušanje, čitanje i pisanje. Fokus je na koriščenju engleskog jezika u komunikativne svrhe. Trajanje polaganja testa iznosi 4 sata.

Novi TOEFL uključuje govorni deo, koji se sastoji iz šest zadataka i kandidat koristi slušalice i mikrofon. Odgovori se snimaju digitalnim putem i šalju u ETS, gde se ocenjuju. Nema više strukturnog dela. Gramatika se proverava pitanjima i zadacima u svakom delu teksta. Sada taj deo ispita zvuči prirodnije i uključuje ili britanski ili australijski akcenat. Trajanje ovog dela ispita je 20 minuta.

Deo sa čitanjem teksta može od kandidata da traži da kategorizuje informacije, da popuni tabelu ili napravi pregled informacija. Obuhvata 36–70 pitanja u trajanju 60–100 minuta.

Pisani deo je proširen. Novi tekst traži od kandidata da napiše odgovor na materijal, koji sluša i čita, kao i da napiše esej u kome obrazlaže svoje mišljenje. Sastoji se, dakle, iz 2 zadatka i traje 50 minuta.

Deo testa – Slušanje sadrži 34–51 pitanje i traje 60–90 minuta.

TOEFL iBT se ocenjuje drugačije od prethodnih verzija testa. Broj poena koje kandidat može da dobije kreće se od 0 do 120. Svaka od sekcija (čitanje, pisanje, slušanje i govor) donosi od 0 do 30 poena. Kod pisanja i govornog dela, svaki zadatak se ocenjuje od 0 do 5, pa se potom taj rezultat konvertuje da izrazi učinak na skali od 0 do 30 poena.

Prijava za TOEFL (iBT) vrši se preko Internet sajta organizatora ispita – http://www.ets.org/toefl ili telefonom preko Regionalnog registracionog centra u Holandiji. Kako biste se prijavili za polaganje ispita, neophodno je da otvorite besplatni nalog na sajtu TOEFL, preko koga ćete i dobiti rezultate nakon polaganja. Rezultati polaganja ispita dostupni su na Internetu 15 radnih dana nakon dana polaganja. Telefonska prijava ispita se obavlja pozivom na broj +31 320 239 540, svakog radnog dana u periodu od 9 do 19 časova.

Priprema za TOEFL ispit u našoj školi

U našoj školi organizuje se priprema za polaganje TOEFL iBT u trajanju od 5 nedelja, po dva dvočasa nedeljno. To je intenzivni kurs pripreme, koji zahteva i ozbiljan pristup i samostalno angažovanje i rad polaznika. Nastava se odvija u malim grupama (do 4 člana) u terminima po dogovoru, koji su prilagodljivi potrebama i zahtevima polaznika.

U cenu celokupnog kursa pripreme za polaganje ovog ispita, uključeni su i materijali, ali ETS nudi i veliku količinu pripremnog materijala u elektronskoj formi, koji se ili besplatno skida ili se plaća. Pogledajte sledeći video, koji vam omogućava da se upoznate sa materijalima koje ETS nudi, http://www.ets.org/s/toefl/flash/17494/TOEFL_Resources_Web_Video.htm

Kako  biste stekli predstavu o tome kako izgleda polaganje samog ispita, pogledajte video o polaganju TOEFL iBT testa u jednom od centara za polaganje, http://www.ets.org/s/toefl/flash/15571_toefl_prometric.html