IELTS priprema za polaganje Beograd

Šta je IELTS?

IELTS (International English Language Testing System) je međunarodno priznat test engleskog jezka. IELTS je test, koji kao ulaznicu koristi više od milion ljudi godišnje kako bi dobili studentske, radne ili boravišne vize u zemljama engleskog govornog područja. Ovaj test priznaje više od 7000 organizacija širom sveta. Moguće ga je polagati u više od 130 zemalja na preko 800 lokacija u terminima i do četiri puta mesečno. Inače TOEFL je nešto drugo a više možete pročitati ovde.

Postoje dva modula IELTS testa:

Akademska verzija (The Academic Module) je za one koji žele da studiraju na engleskom jeziku univerzitetima u inostranstvu. Ispit utvrđuje da li je kandidat spreman da prati nastavu na osnovnim ili postdiplomskim studijama na engleskom jeziku. Skoro svi univerziteti u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama u kojima je engleski službeni jezik, zahtevaju od studenata koji dolaze iz drugih zemalja, uključujući i Srbiju, da poseduju IELTS sertifikat – akademski modul.

Opšti (The General Training Module) je prevashodno namenjen onima koji kompletiraju dokumentaciju za imigraciju u Kanadu, Britaniju, Australiju i Novi Zeland.

Struktura IELTS ispita

Ispit ima četiri dela, koja pokrivaju sve četiri jezičke veštine:

  • Slušanje (Listening) – 30 minuta
  • Čitanje (Reading) – 60 minuta
  • Pisanje (Writing) – 60 minuta
  • Govor (Speaking) – 11-14 minuta

Test Slušanja (Listening) i Govora (Speaking) je isti i kod akademske i kod opšte verzije ispita, dok se Čitanje i Pisanje razlikuje.

Listening (Slušanje)

Slušanje je deo testa koji traje oko 30 minuta. Sastoji se od 40 pitanja, snimljenih na audio kaseti, koju kandidati slušaju samo jednom. U toku testa, kandidat ima vremena da pročita pitanja, odgovori na njih i proveri odgovor, koji je uneo. Kandidati unose odgovore u Question Paper dok slušaju, a kada se kaseta završi, imaju 10 minuta da prebace odgovore na Answer Sheet. Kandidatima nije dozvoljeno dodatno vreme za unošenje odgovora. Na kasetama se koriste različiti dijalekti engleskog jezika, što odražava internacionalnu upotrebu IELTS testa.

Reading (Čitanje)

Čitanje je deo testa koji traje 60 minuta. Svi odgovori moraju biti preneti na Answer Sheet tokom trajanja testa. Nema dodatnog vremena za unošenje odgovora.

Writing (Pisanje)

Pisanje se sastoji iz dva dela. Traje 60 minuta, koliko i sekcija Čitanje.

Speaking (Govor)

Usmeni deo testa traje između 11 i 14 minuta, predstavlja konverzacju sa ispitivačem i snima se.

Ispit je moguće polagati dva puta mesečno u Beogradu tokom cele godine u Britanskom savetu (British Coucil), koji je jedini zvanični IELTS centar u Srbiji. Rezultati se objavljuju 13 dana nakon polaganja ispita i dostupni su na Internetu. Svi kandidati dobijaju izveštaj o uspehu i znanju engleskog jezika u vidu ocene od 0 do 9. Izveštaj ima pet ocena, jednu za po svaki deo ispita i ukupnu ocenu. Ovaj izveštaj ima važnost dve godine.

Uslov za upis na kurs pripreme za IELTS je  minimalno B1 nivo znanja.

Naša škola nudi program za pripreme za polaganje IELTS testa, koji je efikasan, brz i prilagođen potrebama i znanju svakog polaznika. Izvanredni rezultati naših prethodnih polaznika dovoljno govore o kvalitetu pripreme koju ostvarujemo. 

Časovi traju 90 minuta i celokupan kurs pripreme traje 5 nedelja. Termini održavanja nastave su prilagodljivi i fleksiblni u skladu sa potrebama polaznika. Radi se u malim grupama, od po četiri člana. U cenu kursa priprema za IELTS test uključeni su svi potrebni materijali za učenje (udžbenici, radne sveske, pripremni tetovi i zadaci).